Locatie Vlierstraat PrO

Oriënterende stage

Elke leerling begint met een oriënterende stage. Doel van deze stage is jou voor te bereiden op de combinatie leren/werken.

Je leert:

  • Afspraken nakomen;
  • Doorzettingsvermogen vergroten;
  • Afspraken nakomen;
  • Initiatief nemen;
  • Opdracht uitvoeren;
  • Omgaan met collega('s).

Je gaat allereerst voor een korte periode productiewerk bij een bedrijf doen. Dit doe je onder begeleiding van een docent van school.

Verder ga je een maatschappelijke stage lopen. Dit kan een stage zijn bij een instelling, buurtcentrum, sportvereniging of andere kleinschalige activiteit.

Vervolg of reguliere stage

Bij de vervolg of reguliere stage ga je zelfstandig, zonder begeleiding van school, naar een stageplek. Vooraf maak je hierover afspraken met de stagebegeleider van school en de werkgever of werkbegeleider.

Het doel van de vervolg of reguliere stage is: opdoen van werkervaring en werken aan een goede werkhouding. Door stage te lopen leer je ook hoe je zelfstandig kunt functioneren in de maatschappij.

Een stageperiode duurt gemiddeld een half jaar en kan variëren van een ½ dag tot 4 dagen in de week. Dit is afhankelijk van jouw leeftijd en mogelijkheden. De stagedocent van school bezoekt jou regelmatig op de werkplek en praat met jou en je werkbegeleider. Op school proberen we bij jouw stage aan te sluiten met passende modules en werken we samen aan jouw vaardigheden.

Uitstroom

Wanneer je rond de 18 jaar bent, stroom je uit naar werk of een ander passend vervolgtraject.

Je kunt uitstromen in:

  • Een baan in een bedrijf of instelling, met of zonder subsidie.Dit is mogelijk in alle sectoren die ook op school worden aangeboden, zoals Economie, Techniek, Zorg Welzijn en Horeca, Groen en Infra.
  • Een baan in combinatie met een vervolgopleiding. Een leerling die via school een baan heeft gekregen, krijgt soms ook de mogelijkheid een opleiding ernaast te gaan volgen. Dit is mogelijk aan het ROC, het AOC of samenwerkingsverbanden in bv. de bouw. We noemen dit een BBL-traject.
  • Werken in een dagcentrum. Leerlingen die niet in staat zijn om zelfstandig aan het werk te gaan in een bedrijf of instelling kunnen aangemeld worden voor een dagcentrum. Dit is dagbesteding voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking.