Locatie Vlierstraat PrO

Contact opnemen voor

Ziekmelden of te laat: (053) 751 24 00

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat vóór 8:15 uur telefonisch melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen. Bezoeken aan tandarts, dokter of specialist graag zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Op schooldagen zijn wij van 8:00 uur tot 16:30 uur bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: (053) 751 24 00.

Voor dringende zaken buiten schooltijden is de mentor het eerste aanspreekpunt (contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt). Onze directie is via onderstaande gegevens bereikbaar.

Verlof

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de teamleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in onze schoolgids.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen kun je altijd vinden in ons leerling-ouderportaal Presentis.

Locatiedirectie

Portret Julie  Kuijpers
locatiedirecteur
Julie Kuijpers
[email protected]
06 518 565 66
Portret Nadia  Tillemans-Pawlak
teamleider onderbouw
Nadia Tillemans-Pawlak
[email protected]
06 827 831 47
Portret Ben  Pluimers
teamleider bovenbouw
Ben Pluimers
[email protected]
06 166 420 24