Locatie Vlierstraat PrO

Bij ons op school leer je vooral door te doen, in praktische vakken en stages. Wij richten ons op thema’s die voor jou belangrijk zijn, zoals wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Je leert binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren op school en daarbuiten. Dit doen we door middel van competentie gericht onderwijs.

Op de basisschool krijg je in groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen met het advies voor praktijkonderwijs of een schakelklas zijn bij ons van harte welkom. Je wordt op onze school toegelaten nadat de adviescommissie toelaatbaarheid en leerlingondersteuning (ACTL) een beslissing heeft genomen.

Na het praktijkonderwijs kun je direct doorstromen naar werk of naar het mbo voor een vervolgopleiding. Bekijk hier het doorstroomschema (in pdf). Als je bent uitgestroomd, volgen we je nog minimaal twee jaar om een oogje in het zeil te houden. Je bent als oud-leerling sowieso altijd welkom om de school nog eens binnen te lopen.