Locatie Vlierstraat PrO

Leerlingen met TOS hebben een auditieve en/of communicatieve beperking, waardoor ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Door de nauwe samenwerking met Kentalis Maatman College biedt Vlierstraat Pro nu een nieuwe tussenvorm tussen regulier en speciaal onderwijs, het medium arrangement genoemd. Dit medium arrangement is uniek voor Enschede en omgeving.

Zoveel mogelijk in de gewone klas
Het medium arrangement is bedoeld voor kinderen met TOS cluster 2 problemen, Deze leerlingen integreren en participeren zoveel mogelijk in de gewone klas op het PrO.