Locatie Vlierstraat PrO

Onze school is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met Kentalis Maatman College.

Leerlingen met TOS hebben een auditieve en/of communicatieve beperking, waardoor ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Door de nauwe samenwerking met Kentalis Maatman College biedt Vlierstraat Pro nu een nieuwe tussenvorm tussen regulier en speciaal onderwijs, het medium arrangement genoemd. Dit medium arrangement is uniek voor Enschede en omgeving.

Zoveel mogelijk in de gewone klas
"Het medium arrangement is ideaal voor kinderen met TOS cluster 2 problemen", vertelt Chris Voorpostel, docent Vlierstraat PrO. "Deze leerlingen integreren en participeren zoveel mogelijk in de gewone klas. Het is niet zo dat het Maatman College met een afdeling in onze school terecht komt, of dat we leerlingen met TOS uit de klas halen. Het is juist de bedoeling dat het Maatman College aansluit bij onze school en haar specialistische expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen inpast in het programma van Vlierstraat PrO."

Meer kennis in huis
In de praktijk betekent dit dat docenten van Vlierstraat PrO lesgeven aan een klas die een mix is van reguliere en cluster 2 leerlingen. Een docent en een logopedist van het Maatman College komen bij de PrO-docenten in de klas. Volgens Voorpostel snijdt het mes zo aan twee kanten: "Niet alleen onze eigen docenten leren hoe zij TOS leerlingen beter kunnen begeleiden, ook onze 'eigen' leerlingen steken er wat van op. De klas krijgt bijvoorbeeld lessen communicatieve vaardigheden en woordenschattraining."