Locatie Vlierstraat PrO

Naast de mentorlessen en mentorgesprekken die iedere leerling krijgt, bieden wij extra begeleiding aan als jouw ondersteuningsvraag niet met de mentor opgelost kan worden. Dan word je aangemeld bij het Intern Begeleidings Team (IBT).

Enkele mogelijkheden tot ondersteuning zijn:

  • Onze begeleide werkplek is een plek om tot rust te komen, je dag op te starten of jouw verhaal kwijt te kunnen.
  • Faalangst-reductietraining voor leerlingen die de stof wel beheersen, maar door faalangst onder hun niveau presteren.
  • Weerbaarheidstraining voor leerlingen die moeite hebben om eigen grenzen aan te geven en op te komen voor zichzelf.
  • Sociale vaardigheidstraining om makkelijker contact te maken en meer zelfvertrouwen te krijgen.
  • Agressie regulatie training voor leerlingen die moeite hebben om met hun boosheid om te gaan.
  • Coaching voor leerlingen die onzeker zijn, moeite hebben met hun emoties of met conflicten.
  • Remedial Teaching waarbij leerlingen met leermoeilijkheden of andere problemen (zoals dyslexie) extra uitleg en hulp krijgen.
  • Dyslexietraining waarbij je o.a. leert omgaan met huiswerk en hulpmiddelen en leerstrategieën bespreekt. De eerste en laatste bijeenkomst is altijd samen met jouw ouders.
  • Themaworkshops in samenwerking met externe instanties over o.a. pesten, verkeersveiligheid en social media.

Onderwijs Jeugd Arrangement

Onze school neemt deel aan OJA (Onderwijs Jeugd Arrangement), een samenwerkingsverband tussen onderwijs, jeugdhulpverleners en de gemeente Enschede. OJA biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben op of na school en thuis. In overleg met ouders kunnen we een hulpvraag doorzetten naar OJA. Op onze school is een medewerker van Plureyn aanwezig om de hulp zo snel mogelijk in te zetten.

Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan bovenstaande begeleiding. Er is dan extra ondersteuning nodig die de mentor of leerlingcoördinator niet kan bieden. Dan schakelen we de experts in van het Bonhoeffer Expertisecentrum. Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?