Locatie Vlierstraat PrO

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen die met de extra ondersteuning van het Praktijkonderwijs in staat worden geacht om over te gaan naar vmbo-basis. Wanneer ze er klaar voor zijn kunnen deze leerlingen in maximaal 2 jaar de overstap maken. Wij begeleiden deze overstap op maat.

In de schakelklas wordt lesgegeven op het niveau van vmbo-b, aangevuld met praktijklessen van het praktijkonderwijs. De leerlingen worden begeleid door een kleine groep eigen docenten. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het aanleren van schoolse vaardigheden. Kan een leerling het vmbo-niveau toch niet aan dan mag hij verder op het praktijkonderwijs.

De basisschool kan het advies praktijkonderwijs uitbrengen of vmbo-basis met extra ondersteuningsbehoefte. De toelatingscommissie van het praktijkonderwijs plaatst een leerling eventueel in de schakelklas. Ook kan er door de basisschool een dubbel advies gegeven worden (PrO/vmbo-basis).

Voor extra informatie over onze schakelklas kunt u contact opnemen met Nadia Tillemans (teamleider onderbouw) via telefoonnummer (053) 751 24 00 / 06 827 83 147 of stuur een e-mail naar [email protected].