Locatie Vlierstraat PrO

De Schakelklas is bedoeld voor leerlingen die met de extra ondersteuning van het Praktijkonderwijs in staat zijn om over te gaan naar vmbo-basis. Wanneer ze er klaar voor zijn kunnen deze leerlingen na 1 of 2 jaar de overstap maken. Eerst geleidelijk en begeleid en dan zelfstandig.

In de Schakelklas wordt les gegeven uit vmbo-methodes, aangevuld met praktijklessen van het praktijkonderwijs. De leerlingen worden begeleid door een kleine groep leerkrachten. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het voldoen aan leervoorwaarden en het aanleren van schoolse vaardigheden. Kan een leerling het vmbo-niveau niet aan dan gaat hij verder op het praktijkonderwijs.

De basisschool kan het advies praktijkonderwijs uitbrengen of vmbo-basis met extra ondersteuningsbehoefte. De toelatingscommissie van het praktijkonderwijs plaatst een leerling eventueel in de Schakelklas. Ook kan er door de basisschool een dubbel advies gegeven worden (PrO/vmbo-basis).

Voor extra informatie over onze Schakelklas kunt u contact opnemen met Martijn Schrijver (afdelingsleider onderbouw) via telefoonnummer (053) 751 24 00 of stuur een e-mail naar m.schrijver@bc-enschede.nl.