Locatie Vlierstraat PrO

Praktijk en theorie

Op onze school krijg je veel praktijkvakken. Je leert bij ons door te doen. Wij stellen een uniek lespakket samen, dat is afgestemd op jouw individuele behoeften. Op Vlierstraat PrO kun je leren in 4 sectoren:

 • Economie
 • Zorg, Welzijn & Horeca
 • Techniek
 • Groen/Infra

Daarnaast krijg je ook theorievakken, zoals Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en praktische arbeids-en loopbaanoriëntatie. Ook is het mogelijk om landelijk erkende branchegerichte certificaten te behalen.

  Lesrooster op maat

  Elke leerling op onze school heeft een lesrooster op maat. In de eerste twee leerjaren krijg je alle lessen uit het hele pakket aangeboden. Na twee jaar mag je kiezen in welke sector (praktijkrichting) je je verder wilt ontwikkelen.

  Individueel Ontwikkelingsplan

  Iedere leerling heeft een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Wat wil je leren en wat moet je nog ontwikkelen? In het plan stellen we samen met jou en jouw ouders/verzorgers de doelen vast.


  Onderbouw

  In de onderbouw ligt de nadruk op de lessen theorie, zoals lezen, rekenen, maar ook mens en maatschappij en ICT vaardigheden. Ook krijg je praktijkvakken en gym. In de praktijklessen maak je kennis met:

  • Techniek (hout- en metaalbewerking en algemene technieken)
  • Economie (arbeidstraining, werken in de winkel en magazijnwerk)
  • Zorg, Welzijn en Horeca (dienstverlening, zorg, textiel en werken in de keuken)
  • Groen (tuinaanleg en -onderhoud, bloemschikken en bestraten)

   Bovenbouw

   In de bovenbouw krijg je meer praktijklessen. Daarnaast volg je het vak ICT, gymnastiek en kun je meedoen aan diverse culturele activiteiten.
   Je ontvangt jouw lesrooster in het begin van het schooljaar van de mentor. Eventuele wijzigingen in het lesrooster zijn elke dag te vinden in Presentis, ons leerlingvolg- en administratiesysteem.

   Stage- en werktraject

   Tijdens een oriënterende stage bereid je je voor op de combinatie leren/werken. De eerste twee jaren nadat je Vlierstraat PrO hebt verlaten, volgen wij jou en krijg je ondersteuning als dat nodig is. Wil je naast jouw baan een Basis Beroepsgerichte Leerweg opleiding (BBL) volgen, dan biedt het praktijkonderwijs ook extra begeleiding.

   Schakelklas

   Voor leerlingen die aan de bovenkant van het praktijkonderwijs functioneren óf een vmbo-basisadvies hebben en baat hebben bij een kleine, veilige locatie, bieden wij een Schakelklas. Met hulp van onze docenten kunnen zij geleidelijk (na 1 of 2 jaar) overstappen naar vmbo-basis. In de Schakelklas krijgen leerlingen les op vmbo-niveau én praktijklessen op het praktijkonderwijs. Zij worden hierbij begeleid door een kleine groep leerkrachten.

   Samenwerking Maatman College

   Leerlingen van het Kentalis Maatman College met TOS (cluster 2) en een indicatie voor praktijkonderwijs kunnen ook op onze school terecht. Zij volgen lessen van onze PrO-docenten in een gewone klas, maar in diezelfde klas krijgen ze óók les van een docent en logopedist van het Maatman College.

   Schoolhond Charlie

   Vlierstraat PrO heeft een heel bijzondere schoolhond: Charlie. Charlie is een Barbet (Franse waterhond) en is opgeleid tot een zogenaamde 'autismebegeleidingshond'. Charlie is de hond van Chris Voorpostel, docent op het praktijkonderwijs. Chris Voorpostel volgt alle opleidingen en trainingen met Charlie en zorgt ook buiten schooltijd voor Charlie. Leerlingen kunnen werken met Charlie als zij bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of als ze bang zijn voor honden. Ook helpt Charlie leerlingen om rustig te worden als er ruzie is geweest.

   Onze begeleiding

   Wij willen jou de beste mogelijkheden bieden om je maximaal te ontwikkelen. Ons uitgebreide ondersteuningsaanbod geeft jou de kans om te groeien in dingen waar je nog moeite mee hebt. Zo werken we samen aan een sterke basis voor jouw toekomst!

   Toelating

   Je wordt op onze school toegelaten nadat de adviescommissie toelaatbaarheid en leerlingondersteuning (ACTL) een beslissing heeft genomen.