Locatie Vlierstraat PrO

Ziekmelding en te laat komen: (053) 751 24 00

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat vóór 8:15 uur telefonisch melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen. Bezoeken aan tandarts, dokter of specialist graag zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Verlof

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in de onze schoolgids.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen kun je vinden op het grote bord in de gang bij de leerlingeningang. Wijzigingen in lestijden of aangepaste roosters worden altijd via school, middels een brief of telefoontje (telefoontje alleen voor leerlingen in de onderbouw), aan de ouders / leerlingen doorgegeven.