Locatie Vlierstraat PrO

Een aantal leerlingen uit het praktijkonderwijs heeft het afgelopen jaar de entreeopleiding aan het ROC van Twente gevolgd. Een samenwerkingstraject tussen scholen voor praktijkonderwijs in de regio en het ROC van Twente, dat al een aantal jaren een mooi resultaat oplevert voor leerlingen die door kunnen stromen naar niveau 2 van het ROC.

De leerlingen kunnen een entreediploma behalen in de richtingen: dienstverlening & zorg, verkoop & retail, horeca, installatie & constructie en bouw & wonen. In dit traject krijgen de leerlingen één dag in de week les aan het ROC in Enschede of Almelo (afhankelijk van het profiel), één dag les en huiswerkondersteuning in het praktijkonderwijs en drie dagen per week stage passend in het profiel, begeleid door de vaste stagedocent van het PrO.

Na het behalen van het ROC diploma entreeopleiding kan de leerling doorstromen naar ROC niveau 2 of gaat hij/zij door naar werk.

Ook dit jaar is het weer gelukt om de groep PrO-ROC'ers hun ROC-diploma te laten behalen. Op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli werden door de docent van het ROC van Twente in Enschede en Almelo de diploma's uitgereikt aan trotse leerlingen in bijzijn van hun ouders en de stagedocent van het Bonhoeffer College PrO.

We wensen iedereen heel veel succes met het vervolgtraject aan het ROC of op de werkplek.

IMGac32635fa-fc69-4c23-90a3-99a4148b457c.jpeg
Overhandiging van het diploma aan Kerem.
IMG_3119.jpg
Diploma-uitreiking ook hier kleinschalig en op 1,5 m afstand.

Bekijk alle foto's van de ROC-diploma-uitreiking in Foto's en filmpjes.